V roku 2022 bola úspešne ukončená tretia fáza CHIEF STAR.Pozrime sa, kto získal česť

Po výbere CHIEF STAR v prvých dvoch tretinách bola konkurencia v tretej tretine nabitejšia.Zahraniční zamestnanci pracovali tvrdšie ako zvyčajne, dosahovali jeden cieľ za druhým a úspešne sa stali tretím obdobím CHIEF STAR

081739fb 76e67c44 66b96e16 c3b2ee62 fb768979 3698c27d 06a62271 d30336ad


Čas odoslania: 30. septembra 2022